ก้าวไปสู่การเป็นโรงงานอัจฉริยะด้วยอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อถึงกัน

ระบบที่ครอบคลุมสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล การควบคุม การสื่อสาร และการบริหารจัดการระบบคลาวด์ ซึ่งจะช่วยขจัดปัญหาข้อมูลที่กระจัดกระจายในแผนกต่างๆ ของโรงงานได้อย่างถาวร

โรงงานอัจฉริยะ (Smart factory) เป็นวิวัฒนาการทางด้านข้อมูลของโรงงานแบบใหม่ ซึ่งการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ เข้าด้วยกันผ่านทางเครือข่าย เป็นขั้นตอนแรกที่จะนำไปสู่โรงงานอัจฉริยะ อย่างไรก็ดี อุปกรณ์และเครื่องจักรต่างๆที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตอิเล็กทรอนิกส์มีความหลากหลายและแตกต่างกัน ดังนั้น การพัฒนาระบบที่สามารถเฝ้าติดตามสถานะของอุปกรณ์ต่างๆ จึงเป็นเรื่องที่ทำได้ยากเป็นอย่างยิ่ง การหาวิธีที่มีประสิทธิภาพในการเก็บรวบรวมข้อมูลสถานะการผลิตจากอุปกรณ์แต่ละแบรนด์ซึ่งใช้โปรโตคอลในการเชื่อมต่อที่แตกต่างกันเพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ในการวิเคราะห์สำหรับการเฝ้าติดตามจากระยะไกล ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงและปฏิบัติการ และเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าติดตามกระบวนการผลิต จะเป็นปัญหาหลักในอนาคตที่ท้าทายของผู้จัดการโรงงานทุกคน

อย่าพลาด! ข่าวสารเเละความเคลื่อนไหวในเเวดวงอุตสาหกรรม 4.0

เทรนด์ล่าสุดและข่าวสารทางอุตสาหกรรม ส่งตรงไปยังอีเมลของคุณr 

F1

เก็บรวบรวมข้อมูลของอุปกรณ์

เครื่องจักรต่างๆ ภายในอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีความแตกต่างกันและผลิตขึ้นมาในยุคที่แตกต่างกัน ในอดีต การเก็บรวบรวมข้อมูลของอุปกรณ์จำเป็นจะต้องใช้บริการพิเศษจากผู้ผลิตอุปกรณ์ หรือต้องมีการลงทุนเพิ่มเติมทางด้านบุคลากรและโครงการ
F2

การแปลงโปรโตคอลและการรวมระบบ

ขณะที่อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีความก้าวหน้ามากขึ้น เครื่องจักรต่างๆ ก็มีจำนวนผู้ผลิตและใช้โปรโตคอลที่แตกต่างกันเพิ่มมากขึ้น ทำให้ยากในการรวมระบบให้ทำงานร่วมกันได้ เนื่องจากการติดต่อสื่อสารกันระหว่างเครื่องจักรและการส่งข้อมูลไปยังระบบบริหารจัดการที่อยู่เหนือขึ้นไป ทำได้ยากขึ้น
F3

การเฝ้าติดตามสถานะและบริหารจัดการจากระยะไกล

โรงงานผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีขนาดใหญ่และเต็มไปด้วยอุปกรณ์เครื่องจักรเป็นจำนวนมาก การใช้เจ้าหน้าที่เดินตรวจสอบสถานะของเครื่องจักรแบบเดิมที่ทำอยู่ เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพต่ำและมีค่าใช้จ่ายที่สูง รวมทั้งไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นขององค์กร และไม่สามารถดำเนินการได้อย่างทันทีทันใดในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น

เชื่อมต่ออุปกรณ์ผ่านทางเครือข่าย - ก้าวแรกไปสู่อุตสาหกรรมในยุค 4.0

525x350_1

เพิ่มความสามารถในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเครื่องจักรและอุปกรณ์

การเพิ่มโมดูลหรือการ์ดสำหรับเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นวิธีที่คุ้มค่าที่สุดในการเฝ้าติดตามอุปกรณ์แต่ละชุด วิธีนี้ช่วยให้สามารถรวบรวมสถานะของอุปกรณ์ที่สำคัญภายในโรงงานได้อย่างรวดเร็วและช่วยให้ธุรกิจต่างๆ มีข้อมูลที่ครบถ้วน เช่น สถิติการใช้งานอุปกรณ์ สถานะการทำงานปัจจุบัน และอัตราการขัดข้องในการทำงานของอุปกรณ์ อีกทั้งยังช่วยให้อุปกรณ์ต่างๆ สามารถสื่อสารถึงกันและกันและสื่อสารกับระบบบริหารจัดการได้ ทำให้ไม่เกิดปัญหาการกระจัดกระจายของข้อมูล

รวมอุปกรณ์ระบบ PLC สัญญาณจากเครื่องมือวัด และโปรโตคอลในการแลกเปลี่ยนการสื่อสารที่มีอยู่ ตามด้วยการรวมระบบทั้งหมดเข้าด้วยกัน

ใช้ระบบการแปลงโปรโตคอลการสื่อสารเพื่อเชื่อมต่อชุดควบคุมและเซ็นเซอร์ของอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งผลิตจากบริษัทหรือประเทศที่แตกต่างกันในแต่ละยุค เพื่อให้สามารถรวบรวมโปรโตคอลและแหล่งสัญญาณที่มีความซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้การสื่อสารระหว่างเครื่องจักรต่างๆ และการใช้ข้อมูลร่วมกันสามารถทำได้อย่างง่ายดาย หลังจากรวมระบบต่างๆ เข้าด้วยกันแล้ว เครื่องจักรจะสามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบบริหารจัดการส่วนกลาง และสามารถทำการสั่งการโดยอัตโนมัติรวมทั้งการรวบรวมข้อมูลได้
525x350_2
525x350_3

ปรับอุปกรณ์ที่มีความแตกต่างกันภายในโรงงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งบริหารจัดการและติดตามสถานะแบบเรียลไทม์จากระยะไกล

ใช้เซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์และซอฟต์แวร์ Internet of Things ซึ่งทำงานผ่านทางเว็บเพื่อรวบรวมระบบควบคุมต่างๆ ภายในโรงงานทั้งหมดเข้าด้วยกัน ส่งข้อมูลกลับไปยังคอมพิวเตอร์ควบคุมส่วนกลาง และแสดงสถานะโดยรวมของเครื่องจักร ซึ่งวิธีนี้ช่วยแก้ปัญหาการที่จะต้องให้เจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบเครื่องจักรด้วยตนเองในโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ที่มีเครื่องจักรเป็นจำนวนมาก และยังสามารถจัดการกับเครื่องจักรที่ขัดข้องได้โดยทันที โดยไม่มีข้อจำกัดของโปรโตคอลในการสื่อสารหรือเงื่อนไขและข้อจำกัดใดๆ

กรณีศึกษาโรงงานที่มีการเชื่อมต่อระบบ

การติดตามสถานะของเครื่อง CNC แบบเรียลไทม์

ควบคุมสถานะปัจจุบันของเครื่อง CNC ที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถแก้ไขอุปกรณ์ให้กลับมาทำงานได้อย่างรวดเร็วหลังเกิดเหตุขัดข้อง ลดความสูญเสียจากการหยุดทำงานของเครื่อง รวมทั้งปรับการควบคุมให้เข้ากับสถานะในปัจจุบันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของอุปกรณ์

เชื่อมต่อกับเครือข่ายที่มีอยู่แล้วของโรงงานได้โดยค่าใช้จ่ายไม่สูงเกินไป

ระบบควบคุมอัตโนมัติสำหรับโรงงานอิเล็กทรอนิกส์

พัฒนาระบบบริหารจัดการส่วนกลาง เชื่อมต่อเครื่องจักร การเบิกจ่ายวัตถุดิบ และกล้องวงจรปิด (DVR) ทั้งหมดเข้าด้วยกัน เพื่อให้ได้ภาพรวมที่ถูกต้องและแม่นยำของกระบวนการผลิต คุณภาพ/ประสิทธิภาพการผลิต ปริมาณ/สถานะการผลิต ความปลอดภัยโดยรวม และการสิ้นเปลืองวัตถุดิบ

เพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพในการผลิตรวมทั้งลดการสิ้นเปลืองวัตถุดิบในระหว่างกระบวนการผลิต

ระบบบริหารจัดการอุปกรณ์จากระยะไกล

การใช้ระบบบริหารจัดการผ่านทางเว็บและสถาปัตยกรรมการทำงานแบบบราวเซอร์/เซิร์ฟเวอร์ (B/S) ทำให้การเฝ้าติดตามสถานะต่างๆ ภายในโรงงานจากระยะไกลผ่านทางระบบเคลื่อนที่ สามารถทำได้อย่างง่ายดาย อินเตอร์เฟสในการเชื่อมต่อฐานข้อมูลที่หลากหลายช่วยให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลภายนอกได้

สามารถใช้งานได้ทันทีหลังการแก้ไขจุดบกพร่องของซอฟต์แวร์  ง่ายในการบำรุงรักษา ลดระยะเวลาของโครงการ และลดค่าใช้จ่ายทางด้านกำลังคน

วีดีโอออนไลน์ - เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมในยุค 4.0 !

แนวโน้มและเทคโนโลยีในยุคอุตสาหกรรม 4.0
: เชื่อมต่อข้อมูลของ ระดับไอที MES / ERP

เเอดวานซ์เทค ได้ชื่อว่าเป็นผู้ผลิตเเละพัฒนา คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม, อุปกรณ์ I / O และอุปกรณ์เชื่อมต่อการสื่อสาร ที่เป็นที่ยอมรับในสากล โดยมีสโลเเกน "Enabling an Intelligent Planet" ที่นำเสนอ โซลูชั่นสำเร็จรูป ให้ผู้ติดตั้งระบบ สามารถประยุกต์ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ไปพัฒนาการใช้งานในด้าน IoT และอุตสาหกรรม 4.0

ในสัมมนาออนไลน์นี้ จะพูดถึงแนวโน้มและเทคโนโลยีที่ทำให้เราปรับตัวก้าวเข้าสู่ยุค IoT และอุตสาหกรรม 4.0

เส้นทางสู่อุตสาหกรรม 4.0 ยุค IoT และโรงงานอัจฉริยะ

เรียนรู้อุตสาหกรรมในยุค 4.0 และยุค IoT ที่เข้ามามีบทบาทของการทำงานส่วนงานด้านอุตสาหกรรม โซลูชั่นเเละนวัตกรรมที่ชาญฉลาดทำให้สามารถตรวจสอบและควบคุมเซ็นเซอร์จากทางไกลได้ ที่จะเข้ามาเปลี่ยนกระบวนการทำงานทางอุตสาหกรรม ระบบอัจฉริยะเหล่านี้จะถูกเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลดิบมหาศาล ช่วยให้เจ้าของสามารถประยุกต์ใช้งานอัตโนมัติในโรงงาน

ในสัมมนาออนไลน์นี้ Intel ได้ร่วมมือกับ Advantech ออกเเบบการทำงานโรงงานอัตโนมัติ โดยใช้โปร Intel® processor เพื่อเพิ่มความฉลาดและความยืดหยุ่นในระบบโรงงานอัจฉริยะ

โซลูชั่นการเชื่อมต่ออุปกรณ์ในโรงงาน

883x563_2